top of page

En svær fortælling

Samarbejde om skybrudssikring

Beregninger for fremtidens vejr peger på, at det generelt vil regne mere og at København vil blive ramt af flere og intense skybrud fremover. Derfor arbejder Københavns Kommune og HOFOR kontinuerligt med at tilpasse København til fremtidens klima og sikre byen imod skader ved skybrud. 

I den forbindelse er det en ambition, at vandet også bruges som en løftestang til udvikling af byen. Det betyder, at der henover en 20-årig periode skal anlægges cirka 300 skybrudsprojekter, som samlet set koster cirka 11 mia. kroner. Med henblik på at realisere de mange skybrudsprojekter inden for den ønskede årrække er det nødvendigt, at projekterne bliver eksekveret hurtigt og effektiv. 

Imidlertid kan det konstateres, at eksekveringen af projekterne ikke holder mål med ambitionerne. På den baggrund udfører Gemeinschaft et casestudie af tre skybrudsprojekter ved at interviewe nøglepersoner fra hvert projekt. Interviewene har handlet om projekternes forløb og medarbejdernes rolle heri.  

Undersøgelsens formål er at levere anbefalinger til hvordan eksekverbarheden af skybrudsprojekterne kan øges.

 

Udført for: HOFOR

Klimatilpasning · samarbejde · organisationer ·  casestudier · barrierer

bottom of page