top of page

Den urbane puls

Støj, ro og fordybelse i byen

 

Som en del af den overordnede metropolvision for København har Gemeinschaft undersøgt, hvilken betydning ro, støj og byrumsindretning har for borgernes brug af og muligheder for fordybelse i 10 forskellige byrum. Fra Mozarts Plads og Regnbuepladsen til Gammeltorv og Husum Torv.

 

Ved hjælp af den mobile antro-camper har Gemeinschaft opholdt sig i hvert byrum og observeret dagens gang og talt med stedernes brugere. Gennem denne inddragelsesproces har projektet fået indsigt i, hvorfor nogle byrum bruges flittigt, mens andre ikke gør, og hvorledes dette relaterer til ro og støj. Derudover har projektet indhentet viden om borgernes tanker og ønsker i forhold til byens fysiske indretning.  

Rapport

Udført for: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 

2014

Byrum · Ro · Støj · Fordybelse · Byudvikling · Borgerinddragelse

bottom of page