top of page

Den sociale biotop

Lokal kærlighed og klimatilpasning

 

Damhussøen og Damhusengen i København bruges til rekreative aktiviteter såsom løbeture, picnic, fugle- og menneskekiggeri, boldspil og meget andet. I forbindelse med Københavns Kommunes skybrudsplan har Gemeinschaft gennemført en undersøgelse af borgernes opfattelse og brug af området med henblik på at identificere områdets værdier og kvalificere og udvikle en socialt bæredygtig klimatilpasningsplan for området.  

Rapport

Udført for: Udført for: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 

2015

Undersøgelse · Klimatilpasning · Naturområder · Byudvikling · Borgerinddragelse

bottom of page