top of page
0.jpeg

Kulturanalyse af Københavns Professionshøjskole

Hverdagen på KP's lokationer

Gemeinschaft har gennemført en kulturanalyse blandt studerende og medarbejdere på Københavns Professionshøjskole. Kulturanalysen indgår som en del af en strategisk Campusmasterplan for Københavns Professionshøjskole, som udarbejdes i et samarbejde mellem COWIArkitema Architects og Gemeinschaft. 

Kulturanalysen handler bl.a. om studerendes og medarbejderes glæde ved praksislaboratorier, om hvad der skal til, for at de studerende føler, at de bliver uddannet til at blive en god pædagog, bioanalytiker, fysioterapeut m.v., og om hvad der kan få de studerende til at opholde sig på KP mere end de gør i dag.

 

Udført for: Københavns Professionshøjskole

2020.

Hverdag · undervisning · studerende · udvikling · barrierer 

bottom of page