top of page

Visioner og hverdagsliv

Klimatilpasning og byudvikling i Randers

 

Gemeinschaft har i et parallelopdrag i samarbejde med C.F. Møller, Orbicon, De Urbanisten og Sadolin & Albæk stået for udviklingen af forslag til klimatilpasning (stormflodssikring) af Randers by på en måde, som samtidig bidrager til at udvikle rekreative grønne områder, byens infrastruktur og mødesteder, byliv og sociale fælleskaber.

 

I et omfattende byudviklingsprojekt med det mål at åbne Randers mod vandet og forbinde den gamle middelalderby med den omgivende natur, Gudenåen og Randers Fjord har projektet afdækket potentialer og synergieffekter i spændingsfeltet mellem klimatilpasning, byudvikling, byliv og sociale fællesskaber, identitet, naturværdi, trafik og totaløkonomisk bæredygtighed – alt sammen med det formål at gøre Randers til en endnu mere attraktiv by at bo i og besøge.

 

Projektet har udviklet principløsninger og konkret værktøjer, der skaber en visionær klimasikring med merværdi. En løsning, der kan bruges som løftestang for udvikling af Randers og som medtænker den særlige randrusianske kultur og identitet. 

 

Gemeinschaft bidrog både til at udvikle projektets samlede vision og greb og til at udvikle principløsninger og en værktøjskasse til projektets ni delområder med henblik på at gøre projektet socialt bæredygtigt,. Gemeinschaft havde særligt fokus på, hvordan der kan skabes et samspil mellem by og landskab, der er meningsfuld for borgerne, og som giver plads til livsudfoldelse og forskellige former for fællesskaber gennem meget konkrete, livsnære og vedkommende mødesteder og hverdagsaktiviteter for alle sociale grupper og alle aldersgrupper. 

Klimatilpasning · naturområde · byudvikling ·  byliv · fællesskaber · mødesteder · identitet

bottom of page