top of page

Ren samvittighed?

Københavnernes 'affaldsadfærd'

Københavns Kommune bruger hver dag mange ressourcer på at holde København ren og samle det affald, københavnerne efterlader i byrummet. Gemeinschaft har undersøgt, hvordan københavnerne håndterer deres affald i de københavnske byrum, og ikke mindst hvorfor københavnerne håndterer deres affald, som de gør. 

Formålet med undersøgelsen er at give Københavns Kommune en dybere viden om, hvordan københavnerne håndterer deres affald i byrummet. Dermed skal undersøgelsen bidrage til Københavns Kommunes arbejde med at påvirke københavnernes såkaldte 'affaldsadfærd' gennem kampagner og fysiske løsninger. 

 

Udført for: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

2018. 

Affald · renholdelse · adfærd · intentioner · hensyn 

bottom of page