top of page

Byudvikling i børnehøjde

Demokratisk områdefornyelse

 

Som del af en større områdefornyelse i Gadehavekvarteret i Høje-Taastrup har Gemeinschaft foretaget kvalitative undersøgelser og stået for en række borgerinddragelsesprocesser, herunder mapping, fotokonkurrencer, vandringer m.v., med særligt fokus på børn og unge. I samarbejde med borgerne og boligforeningen har Gemeinschaft udviklet og konkretiseret fælles forslag i et idékatalog til fysisk, social og kulturel fornyelse af området.  

Rapport

Udført for: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Høje-Taastrup Kommune. 

I samarbejde med: SBS Rådgivning, Domea 

2014

Børn · Unge · Undersøgelse · Prototyper · Områdefornyelse

· Byudvikling · Tryghedsskabelse · Metodeudvikling

bottom of page