top of page

Bytopia

Bylivskvalitet og midlertidige byrum

 

Flere og flere mennesker flytter til byen. Dette medfører, at byerne er i konstant forandring og udvikling. Midlertidige byrum bruges i stigende grad som led i denne udvikling. Nogle gange for at udnytte et område, der alligevel ligger brak. Andre gange som del af en borgerinddragelsesproces eller blot for at gøre ventetiden på et byggeri sjovere og 'kortere'. Gemeinschaft har undersøgt sammenhængen mellem brugen af midlertidige byrum i byplanlægningen og borgernes oplevede bylivskvalitet (liveability). Undersøgelsen viser, hvordan midlertidige byrum kan være små verdener, som rummer store tanker om verdens indretning. Gemeinschaft udviklede et redskab til måling af liveability i midlertidige byrum.  

Rapport

Pjece

Udført for: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 

2015-2016

Midlertidighed · Liveability · Borgerinddragelse · Byrum · Byudvikling · Undersøgelse

bottom of page