top of page

By og landsby

i byen

Hverdagen i to boligområder

 

Gemeinschaft har kortlagt livet i to almene boligområder i Odense for at identificere de forhold, der påvirker naboskabet blandt beboerne, de mekanismer, der er med til at skabe fællesskab mellem beboerne, og de faktorer, der gør sig gældende for beboernes oplevede tryghed. 

Udført for: Boligorganisatorisk Fællessekretariat, Odense 

I samarbejde med: Helhedsplanerne i Korsløkken og Stærmosegården 

2016

Almene boligområder · Undersøgelse · Fællesskab · Tryghedsskabelse · Evaluering

bottom of page