top of page

Blinde vinkler

Tryghed på lokalkortet

 

Tryghed er en forudsætning for et levende og godt lokalmiljø. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvilke forhold der skaber tryghed for borgerne, og hvilke der skaber utryghed. Gemeinschaft kortlagde oplevelsen af tryghed og utryghed på Vestamager med fokus på særlige gader, boligområder og metrostationer.

 

Rapport

Udført for: Amager Vest Lokaludvalg, Københavns Kommune 

2014

Undersøgelse · Byrum · Infrastruktur · Borgerinddragelse · Tryghedsskabelse

bottom of page