top of page

At vise og finde vej i

Rødovre Centrum

Udvikling af meningsfulde wayshowing-tiltag

Rødovre Centrum vurderes af de besøgende som et af Danmarks absolut bedste shoppingcentre. Kun på et enkelt parameter ligger Rødovre Centrum ikke helt i top. I tilfredshedsmålinger vurderer de besøgende nemlig, at det kan være vanskeligt at finde rundt.

 

For at afhjælpe dette, har Rødovre Centrum allerede gjort en række wayshowing-tiltag, der kan vise den besøgende på rette spor: Statiske og interaktive kort, opdeling af centeret i fire farveområder og gangene samt pladserne bærer stednavne. Tiltagene har ikke hjulpet afgørende på kundernes oplevelse af, at det er vanskeligt finde rundt i Rødovre Centrum.

 

Kunderne finder dog rundt. Gennem observationer og shoppeture med udvalgte besøgende har Gemeinschaft udviklet seks måder, hvorpå de besøgende i dag navigerer i Rødovre Centrum. Navigationsmåderne har vi brugt til at udvikle wayshowing-tiltag, som passer til de besøgendes eksisterende og foretrukne måder at finde rundt på – deres foretrukne wayfinding. Samtidigt respekterer tiltagene Rødovre Centrums særlige, intime stemning.

 

Udført for: Rødovre Centrum

Wayshowing og Wayfinding · Idé- og konceptudvikling · Observationer ·  'Shop og snak' 

bottom of page