top of page

Aktive lokalsamfund

Forebyggende partnerskaber

 

Mange steder i landet arbejder kommune, politi og borgere sammen om indbrudsforebyggelse og tryghedsskabelse, og erfaringerne fra to af disse projekter indsamles og dokumenteres. Målet er at uddrage de gode erfaringer med at mobilisere borgere, tænke mere tværorganisatorisk og i sidste ende forebygge indbrud og øge trygheden sammen med og for borgere.

 

Gemeinschaft følger de to lokale projekter Tryghed i Køge og Hjørring fri for indbrud. Det munder ud i en række produkter, der skal gøre det nemmere for andre kommuner og politikredse at komme i gang med nye partnerskaber, der involverer borgerne direkte i arbejdet med at skabe lokal kriminalitetsforebyggelse og tryghed.

 

Udført for: Det Kriminalpræventive Råd 

I samarbejde med: Hjørring Kommune, Nordjyllands Politi, Køge Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi 

2016

Indbrudsforebyggelse · Borgerinddragelse · Konceptudvikling · Tryghedsskabelse

bottom of page