top of page

Gemeinschaft er en antropologisk virksomhed med speciale i undersøgelser og analyser af menneskers adfærd, praksisser og hverdagsliv. Vi knytter vores analyser til vores kunders mål, strategier og visioner på en måde, der skaber social og kulturel mening og samfundsmæssig og økonomisk værdi. 

 

Vi arbejder blandt andet med udvikling af byer, byrum og boligområder, tryghedsskabelse, klimatilpasning, organisationsudvikling, udvikling af landdistrikter og borgerinddragelse. Med antropologiske metoder går vi bag om tallene, spørger til antagelser og tilsyneladende selvfølgeligheder, vender og drejer perspektiver, fremanalyserer mønstre – og lader os overraske. 

 

Vi løser opgaver selvstændigt og i tværfaglige teams med vores kunder og andre virksomheder. Det afgørende for os er at producere brugbare indsigter og udforme konkrete forslag til løsninger, der er både socialt bæredygtige og værdiskabende.

 

Gemeinschafts kunder er ministerier, styrelser, råd, kommuner, organisationer, fonde, boligselskaber, investorer og private virksomheder. 

About
Portfolio
Cykeladfærd på Christianshavns Torv

Cykeladfærd på Christianshavns Torv

Pendleres brugerrejse

Meningsfuld beskæftigelse

Meningsfuld beskæftigelse

Hverdagen i dagtilbud

Kulturanalyse af Københavns Professionshøjskole

Kulturanalyse af Københavns Professionshøjskole

Hverdagen på KP's lokationer

Det nye seniorbofællesskab

Det nye seniorbofællesskab

Inddragelse af kommende beboere

Kulturforandring på plejehjem

Kulturforandring på plejehjem

Styrkelse af nærvær

Udvikling af samarbejdet med pårørende på plejehjem

Udvikling af samarbejdet med pårørende på plejehjem

Hverdagens dialog

Ren samvittighed?

Ren samvittighed?

Københavnernes 'affaldsadfærd'

Fremtidens seniorbofællesskab

Fremtidens seniorbofællesskab

Udvikling af nye seniorbofællesskaber

En svær fortælling

En svær fortælling

Samarbejde om skybrudssikring

Visioner og hverdagsliv

Visioner og hverdagsliv

Klimatilpasning og byudvikling i Randers

Tilgængelighedsbarrierer

Tilgængelighedsbarrierer

Terrorsikring, klimatilpasning og tilgængelighed ​

Et fælles plejehjem

Et fælles plejehjem

Udvikling af nye samarbejder

Rødovre Centrum

Rødovre Centrum

Udvikling af meningsfulde wayshowing-tiltag

Albertslund Centrum

Albertslund Centrum

Udvikling af fremtidens indkøbscenter

En god bolig i seniorlivet

En god bolig i seniorlivet

Udvikling af den moderne seniorbolig

Den samskabende landsby

Den samskabende landsby

Udvikling af samskabende fællesskaber

Smart terrorsikring

Smart terrorsikring

Teknologi, mennesker og tryghed

Et nyt medie

Et nyt medie

Markedskortlægning og produktudvikling

Fremtidens forsamlinghuse

Fremtidens forsamlinghuse

En undersøgelse af fremtidens forsamlingshuse

Unge på Riget

Unge på Riget

En undersøgelse af ungdomsliv og sygdomsforløb

Renhed i byen

Renhed i byen

Renhed og byens rum

Smart regnvandshåndtering

Smart regnvandshåndtering

Prototyping af fremtidens regnvandshåndtering

Plejehjem på ny

Plejehjem på ny

Udvikling af nye arbejdsgange

Innovation i praksis

Innovation i praksis

Kortlægning i Region Hovedstaden

Præventive netværk

Præventive netværk

Indbrudsforebyggelse, parcelhusområder og samarbejde

Kreative aktiviteter på Riget

Kreative aktiviteter på Riget

Børn, unge og hospitalsliv

Skiltning af PLUSnettet

Skiltning af PLUSnettet

Cyklisme og wayfinding

Skybrudsventilen

Skybrudsventilen

Kortlægning af kunder og markeder

Gang i Nordvest

Gang i Nordvest

Kompetenceopbygning, nye netværk og udviklingsplaner

BørneRiget

BørneRiget

Hospitalsbyggeri, børn og hverdagsliv

Strømninger på dæmningen

Strømninger på dæmningen

Cyklisme, klimatilpasningen og interventioner

Liv og lyst

Liv og lyst

Alment boligområde, renovering og hjemlighed

Livet under Buen

Livet under Buen

Midlertidighed, byrum og evaluering

Vandet som løftestang

Vandet som løftestang

Byudvikling, regnvand og samarbejde

Samvejr

Samvejr

Social-digital klimatilpasning og omverdensinddragelse

Den sociale biotop

Den sociale biotop

Lokal kærlighed og klimatilpasning

Rebox Remisen

Rebox Remisen

Unge, ejerskab og parkfornyelse

Aktive lokalsamfund

Aktive lokalsamfund

Forebyggende partnerskaber og indbrudsforebyggelse

Bytopia

Bytopia

Bylivskvalitet og midlertidige byrum

Sammen om engene

Sammen om engene

Natur, leg og læring

By og landsbyen i byen

By og landsbyen i byen

Almene boligområder og fællesskab

Naboskab som forebyggelse

Naboskab som forebyggelse

Forebyggelse og nabohjælp

Værdien af campuskultur

Værdien af campuskultur

Kulturkortlægning og campusudvikling

Et landskab af bekymringer

Et landskab af bekymringer

Et udrejsecenters lokalområde

Trygge vildveje

Trygge vildveje

Unge og byplanlægning

Det kriminalpræventive folk

Det kriminalpræventive folk

Forebyggelseskultur og hjemlighed

Lys på livet

Lys på livet

Lys, mennesker og tryghed

Den urbane puls

Den urbane puls

Støj, ro og fordybelse i byen

Blinde vinkler

Blinde vinkler

Tryghed på lokalkortet

Bag om blokken

Bag om blokken

Afstigmatisering til fods

Byudvikling i børnehøjde

Byudvikling i børnehøjde

Demokratisk områdefornyelse

Tryghedsnetværk

Tryghedsnetværk

Opmærksomme fælleskaber

Borgerne viser vejen

Borgerne viser vejen

Tryghedsvandringer i lokalområder

Mere end eventyr

Mere end eventyr

Turisme og friktion i ferien

Mød vores medarbejdere her

Gemeinschaft ApS

Dronningensgade 79, st tv

1420 København K

+45 3013 3127

info@gemeinschaft.dk

www.gemeinschaft.dk

 

CVR. nr.: 40579842


Sparekassen Vendsyssel

Kontonummer: 9070 1630123328

Mazars Statsautoriserede Revisionspartnerselskab

Midtermolen 1, 2. tv. 

2100 København Ø

Kontakt
bottom of page